REGULAMIN SALKI ZABAW W LADY GYM.

1. W Salce Zabaw mogą przebywać dzieci od 1 do 10 roku życia.
2. Na Salce Zabaw może przebywać jednocześnie max. 5 Dzieci.
3. Rodzice biorą pełną odpowiedzialność za Dzieci pozostawione na Sali Zabaw.
4. Dzieci do lat 5 mogą pozostać na Sali Zabaw tylko i wyłącznie z opiekunem.
5. Dzieci bawiące się na Sali Zabaw nie mogą mieć przy sobie niebezpiecznych zabawek.
6. Za szkody spowodowane przez Dziecko odpowiadają rodzice.
7. Wprowadzenie Dziecka na teren sali zabaw jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

REGULAMIN LADY GYM

1. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Lady Gym.
2. Wejście na sale jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu przez Klienta.
3. Zabrania się wstępu na teren Klubu osobom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
4. Polecenia instruktora będą bezzwłocznie respektowane przez każdego Klienta .
5. Za rzeczy pozostawione w szatni nie odpowiadamy.
6. Klientem Lady Gym, może zostać osoba pełnoletnia oraz osoba która ukończyła 16 rok życia i posiada pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów.
7. Na siłowni wymagane jest zamienne czyste obuwie sportowe oraz wygodny strój sportowy.
8. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia siłowni ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, które wyrządziły w wysokości 100 % wartości szkody.
9. Straty materialne spowodowane przez osobę niepełnoletnią są pokrywane w 100% przez rodziców/opiekunów prawnych.
10. Klient Lady Gym proszony jest o powiadomienie obsługi siłowni ( instruktora ) o stanie zdrowia.
11. Instruktor ma prawo przerwać ćwiczenia jeśli stan zdrowia klienta nie pozwala na dalsze ich kontynuowanie i na życzenie klienta wezwać lekarza pogotowia ratunkowego.
12. Instruktor siłowni oraz klient , który został poszkodowany na skutek zdarzenia losowego zobowiązani są sporządzić protokół powypadkowy oraz własnoręcznie go parafować.
13. Personel Lady Gym, ma prawo usunąć osoby z Sali ćwiczeń, które nie przestrzegają regulamin

       

O NAS

 
U nas reguły są proste – wstęp wzbroniony dla facetów!

Lady Gym to miejsce gdzie możecie przeprowadzić profesjonalny trening, zrelaksować się poprzez aktywny wypoczynek lub po prostu przyjść napić się kawy i poplotkować ze znajomymi w miłej atmosferze przy niebanalnej muzyce.

KONTAKT

 

Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 22.00
Sobota: 14.00 - 17.00
Niedziela: zamknięte

Tel: (+48) 793 644 793
Email: info@ladygym.pl
Adres: 38-200 Jasło, ul. Towarowa 29